Samtalsterapi

Känner du att du har kört fast? Har du svårt att hitta en bra balans mellan arbete och fritid? Känner du att du har svårt att få fram din fulla potential eller att självkänslan inte finns där?

Jag hjälper dig att bryta gamla invanda mönster och beteenden. Jag hjälper dig att få en bättre balans i livet samt ett större lugn i dig själv. I vårt samarbete använder jag mig av transaktionsanalys, KBT och mentalträning samt enligt ICF:s kärnkompetenser. Självklart arbetar jag under tystnadsplikt.

Det finns alltid tider som passar dig då vi ses via Skype och du kan vistas i en trygg och och för dig familjär miljö. Under samtalen och mellan våra träffar arbetar du vidare med olika verktyg och metoder som med lätthet kan appliceras i det verkliga livet.

Du kommer att känna dig mer trygg och mer grundad i dig själv och veta vad som är viktigast för dig i livet samt att veta i vilket tillstånd du vill vara i varje dag!

Paketet med 10 stycken onlineträffar – din investering i dig själv 4995 kronor.

För att anmäla dig- klicka in i webbutiken.